میزبان پروژه های ایرانی.

تیکیار یک پلتفرم همکاری و میزبانی گیت برای نرم افزارها، محتوا و پروژه های رایگان و متن باز ایرانی است. همین امروز ثبت نام کنید یا درباره پروژه بیشتر بدانید.

از ما حمایت کنید تا بتوانیم میزبان پروژه های ایرانی باشیم!

کاملترین پلتفرم.

تیکیار یک پلتفرم کامل دارای انجمن،وبلاگ،مخزن،سازمان و... برای هر یک از پروژه ها داراست.

در حال حاضر در ایران میزبانی می شود.